Att slåss mot kvarnvingar

Att slåss mot kvarnvingar är jobbigt. Här redovisas vad som kom fram av ansträngningen.

Som en modern Don Quichotte har jag slagits mot kvarnvingar under några dagar med ungefär samma framgång som Don Quichotte en gång hade. Det vill säga i princip noll. Jag har alltså tillbringat några dagar med att försöka tränga in i regelverket hos ett antal myndigheter för att få veta bakgrunden till att vissa saker är som de är. Jag har varit på Tingsrätten, Kronofogden och Skatteverket. Instanser dit man normalt inte går frivilligt.
Men nu var ärendet att försöka få veta lite om hur de fungerar, hur representanterna för de olika myndigheterna tänker, vem som ligger bakom tillkomsten av deras regler och vem som bestämmer hur de skall tillämpas. Jag frågade vidare om det, hos t ex Skatteverket finns plats för någon form av ”affärs-moral” eller etiskt tänkande vid tolkning av förordningarna de lever efter.
Detta med tanke på att eftersom en myndighet alltid har tolkningsföreträde av bestämmelserna som i sin tur är utformade så luddiga att ingen rättsinstans på egen hand kan ha någon synpunkt blir ju resultatet att Skatteverket alltid har rätt.

Av denna anledning blir det lite parodi när någon försöker att hävda någon annan tolkning än Skatteverket i någon fråga som rör skattelagstiftningens tolkning därför att det på förhand är klart vem det är som får rätt. I affärslivet finns i regel en affärsmoral på så sätt att oftast båda parter i en affärsuppgörelse strävar efter att sätta ramarna om vad man kommer överens om och sedan följa detta.

Har någonting blivit oklart försöker man ju tillämpa det som var avsikten med överenskommelsen.

Oftast utformar man inte överenskommelsen oklart med avsikt utan det finns ”affärsmoral” med i spelet.

Detta finns inte hos en myndighet. Inte annat än jag kan förstå efter den inblick jag fick existerar inte något som kan kallas affärsmoral eller etik i myndighetsvärlden.

Däremot anser sig de representanter för myndigheterna jag talade med att både de själva och myndigheten är goda representanter för god myndighetsutövning och att man på bästa sätt fyller sin funktion att ge service till medborgarna.

När jag då försökte att få kläm på vad denna service består av blev det svårare att förklara.