Behöver du låna pengar?

I denna artikel görs en genomgång på hela 4 sidor av bankernas utlåningssystem

Ja, då har du det inte lätt. Men du kan trösta dig med att det alltid har varit svårt och ibland ännu värre.

– Fel, säger någon, för på 80-talet strödde bankerna ut pengar till alla som ville låna.

– Fel, säger jag, för det var i första hand fastighetshajar som då fick låna nästan utan restriktioner. Vanliga företagare märkte inte speciellt av att det var lättare än vanligt.

Enda förändringen som varit under efterkrigstiden är egentligen att bankerna från tid till annan ändrar sina prioriteringar. I regel är det så att har man mycket lös egendom, maskiner, fordon, och allt möjlighet annat du behöver för din verksamhet, då prioriterar man fastigheter och det krävs fast egendom i form av fastigheter för att få låna.

Sitter du däremot på rörelsefastigheter och vill låna på dem då prioriterar banken verksamheten och flödet av pengar i det du sysslar med som mest väsentligt, och i regel tror man ju inte speciellt mycket på den bransch du jobbar med och ser mest riskmoment. Lite kanske man lånar ut och fastigheterna blir mest stödsäkerhet. Men det är inget nytt, så har det nästan alltid varit.

”Förr” i tiden var lös egendom nästan värdelös ur säkerhetssynpunkt. Då menar jag 40-50 år tillbaka. Fem cyklar eller fem grävmaskiner hade samma säkerhetsvärde för en bank, alltså noll i värde.

Då skedde finansiering via växlar ofta direkt av leverantören som sedan diskonterade dessa till en viss del i banken. Kunden fick skriva på i regel alla sextio växlarna (fem års amortering) på en gång och sedan var det bara att betala varje månad med ränta.

Om en äldre entreprenör har en driven namnteckning är det troligt att den är upptränad på alla dessa växlar som då var standard.

Du betalade och betalade och fick ett övervärde som aldrig blev något värt, åtminstone inte i bankens ögon, för det var fortfarande lös egendom och den var inte värd något ur säkerhetssynpunkt. Sedan började plötsligt leasing som finansieringsform. Bankerna fick fortfarande inte ta lös egendom som säkerhet men på 80-talet gick det plötsligt bra om man startade leasingbolag och plötsligt var allt möjligt. Nu gick det att finansiera vad som helst till nästan 100%. Visserligen till räntesatser på 18-20% men ändå.