Välkommen till en ny tidning!

Det verkar på ett sätt helt fel att starta en ny tidning idag när trenden är att allt fler tidningar läggs ner eller slås ihop.

Men sett på ett annat sätt är behovet av en tidning för småföretagare med den inriktning denna tidning har, kanske större än någon gång tidigare.

Dels är start av nya företag omfattande och har så varit under en lång period dels har högkonjunkturen gjort att de nystartade företagen haft fullt upp att göra direkt från starten.

Men denna nya tidning som fått namnet Småföretagaren's vardag och riktar sig just emot småföretagarna har också fått underrubriken; vardag och det är just småföretagarens vardag som tidningen avser att fokusera på.

Hur man startar företag och ge råd om allt man skall tänka på, finns det andra tidningar som berättar om, på ett förtjänstfullt sätt.

Likaså informerar de om alla ”gaseller” som har lyckats och som det går bra för och trender och utveckling inom näringslivet samt dagsaktuella händelser.

Men för de flesta av oss småföretagare är det vardagen som dominerar och arbete med att få debet och kredit att gå ihop samt att hinna med allt som hör ihop med att driva ett småföretag.

Att mitt i all denna dagliga arbetsbelastning hinna med att hålla sig underrättad om alla riskmoment som finns och hinna förbereda sig på risker man inte ens visste fanns är näst intill omöjligt.

Om då något av detta oförutsedda trots allt drabbar dig och ditt företag kan konsekvenserna bli omfattande.

Tid och pengar är förutsättningen för att jag skall lyckas med mitt företag och då oförutsedda problem har tendenser att kräva bådadera gäller det att i möjligaste mån försöka vara förberedd om något skulle hända och kanske även vara förberedd på vilka åtgärder man kan vidtaga.

Att informera dig och berätta så mycket som möjligt om vad vardagen kan innebära för en småföretagare är just vad denna nya tidning har tagit som sin uppgift.

Vi överlåter åt etablerade tidningar och föreningsorgan att försöka påverka politiker till att underlätta och förbättra förutsättningarna för att driva företag på kort och lång sikt, i de stora frågorna.

 

 

 

 

 
Tidningen Småföretagaren's vardag vill istället försöka att påtala de missförhållanden och orättvisor som finns och som kan försvåra och äventyra ditt företags existens och därmed göra dig bättre förberedd om myndigheterna – lågkonjunkturen – kundförlusterna eller andra oförutsedda problem mot förmodan skulle dyka upp.

För du som har hållit på ett tag med ditt företag, vet att perioderna med högkonjunkturer och när allt går som på räls tyvärr snarare tillhör undantagen.

Det är alltid billigare att få ta del av problem som andra drabbats av än att råka ut för dem själv, så därför kommer denna tidning att innehålla mycket sådana händelser och tips om vad man bör göra för att om möjligt slippa att drabbas.

Dit hör bl.a det som myndigheterna hittar på mot småföretagaren och när man får veta att du som företagare har ca 20.000 sidor av luddiga regler att rätta dig efter och 1.273 lagar förstår man att det nästan är större risk att göra fel än rätt i sin verksamhet.

Kanske kan denna tidning ge som resultat att du som företagare blir bättre förberedd på vad som kan drabba dig i din vardag samt få de som orsakar dessa problem för dig att tänka igenom sitt handlingssätt och bättre förstå en småföretagares vardag.

 Det är ett vågspel att starta och ge ut en tidning idag genom stora kostnader och ovissa inkomster, (som för alla småföretagare).

Men, nu är första numret här och hur förutsättningen blir avgör mottagarna av tidningen.

Tidningen kommer ut med 6 nummer per år.

Väl mött ute i vardagen där vi med tidningen Småföretagaren's vardag skall göra vad vi kan för att upplysa om frågeställningar som kan hjälpa dig i småföretagens vardag.

Med vänlig hälsning

Roland Götblad

Ansvarig utgivare