Köpvillkor

Dessa allmänna villkor gäller vid ditt köp av prenumeration, samt vid köp av lösnummer.

Tidningen Småföretagarens vardag ges ut fyra gånger per år.
Tidningen ges ut av Cobra Förlag AB, Lidköping med Org nr 556128-8985

Genom att du genomför ett köp av en eller flera tidningar accepterar du Cobra Förlag AB’s vid varje tidpunkt gällande villkor för tjänsten och ett bindande avtal uppstår då mellan dig och Cobra Förlag AB.
För att handla av oss måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande. Genom att du gör beställningen av en prenumeration eller köper lösnummer av tidningen Småföretagarens vardag, intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga.
På hemsidan www.cobraforlag.se kan det finnas funktioner som gör det möjligt för dig att ta del av erbjudanden av nyheter, nytta och förströelse. Vi kommer ständigt att försöka förnya och förbättra prenumerationstjänsten vilket innebär att vi kan komma att lägga till, förändra och ta bort funktioner. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser på vår hemsida www.cobraforlag.se

Var kan jag läsa mer om hur Cobra Förlag AB hanterar mina personuppgifter?
I vår Integritetspolicy finner du all information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Avtalstid
Löpande avtal.
Har du valt årsprenumeration är avtalstiden 4 nr med början av nästkommande nummer efter det att du genomfört köpet. Du kommer att i god tid innan avtalstiden löper ut få ett meddelande om detta, samt en förfrågan om du vill förnya din prenumeration. Vad som anges om avtalstid, uppsägning och betalning i dessa allmänna villkor kommer då att gälla vid din nya beställning/ditt nya köp.

Köp av lösnummer
Vid köp av lösnummer tillkommer porto.

Uppsägning
Vill du säga upp din prenumeration, gör du detta genom att meddela Cobra Förlag AB antingen skriftligt, per e-post eller via telefon. Din prenumeration upphör då omedelbart.

Du får ingen återbetalning för de nummer under din prenumerationsperiod som du redan mottagit.

Priser
Information om priser för tidningen Småföretagarens vardag kan ses på hemsida www.cobraforlag.se eller kan fås via telefon 0510-86200. Alla priser på vår hemsida anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att ändra priserna på motsvarande sätt.

Betalning
Betalning sker alltid i förskott.

Bekräftelse på genomfört köp
Efter att du har gjort din beställning på hemsidan kommer en bekräftelse att skickas till dig på den e-postadress som du uppgett. I bekräftelsen framgår vad du har köpt. De uppgifter som du angett i beställningen kommer även att framgå av bekräftelsen och vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ber vi dig att omgående kontakta oss på info@cobraforlag.se Prenumerationen startar när vi har mottagit betalning enligt bekräftelsen.


Ångerrätt
Enligt Konsumentverkets regler för distansavtal, har du som privatperson rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du genomförde köpet om du totalt betalat över 400 kronor. För att utnyttja din ångerrätt ber vi dig skicka ett meddelande till info@cobraforlag.se så snart som möjligt. Eventuell återbetalning av det belopp som du betalat kommer att göras av Cobra Förlag AB.

Enligt konsumentköplagens gäller ångerrätten inte vid köp av lösnummer av en tidning.


Övrigt
Adressändringar och övriga ändringar bör anmälas minst två veckor i förväg. Din tidningsprenumeration kan förutom din tidning också omfatta sådant material som kan finnas bifogat med tidningen, t ex redaktionella bilagor, annonsbilagor och reklammaterial m m. Genom att teckna prenumeration eller köpa lösnummer av tidningen Småföretagarens vardag accepterar du att ta emot såväl tidningen som sådant bifogat material.

Vår strävan är självklart att distribuera tidningen till abonnent. En absolut leveransgaranti kan dock ej lämnas. Det ekonomiska ansvar Cobra Förlag AB påtar sig för eventuellt uteblivna tidningar begränsas till priset för tidningen.