Låna är snudd på omöjligt

Nya regler för bankers kapitaltäckning kan ytterligare minska möjligheten att få lån anser Svenska Bankföreningen i denna artikel som gör en noggrann genomgång av företagarnas möjlighet att låna och de höga kostnader som kan bli följden.

I varje fall i den skissade situationen som säkert småföretagare känner igen sig i. Jag träffade en bank nyligen för att höra hur det ligger till med en småföretagares möjlighet att låna pengar för sitt företag.

Utgångsläge
En mindre företagare har efter en lång tid som företagare fått relativt stora världen av olika slag i sitt företag och privat bland annat i form av fastigheter som ägs privat.
Det flesta fastigheterna är obelånade.

Nu behövdes tillskott av pengar till företaget av någon anledning och förfrågan var hur det kunde ordnas. Företagaren var villig att belåna sina privata hus och låna ut kapitalet till företaget.

Säg att kapitalbehovet var 2 miljoner kronor.

Förutsättningen för att företaget skulle få låna var att företaget hade en bra verksamhet i gång med skaplig omsättning högt kapitalflöde och bra lönsamhet.

Då det var rörelsefastigheter som företagaren ville belåna räknades in i bilden att de skulle avkasta tillräckligt i vinst trots att de endast användes för den egna verksamheten. Med flera fastigheter till relativt höga värden krävdes hög hyresintäkt i beräkningen av vinsten i företaget.

Fastigheterna som sådana var snarare en belastning i stället för en tillgång ur bankens synvinkel. Då företaget just nu omsatte relativt lite räckte det inte till avkastningskravet och den vägen var alltså stängd för att skaffa kapital.

Så gick man då över till att titta på möjligheten att nyttja de privata husen som säkerhet vid ett lån privat och sedan låna beloppet vidare till företaget.

Helst önskade företagaren att banken kunde vara honom behjälplig att placera lånen på hypotek för att få en rimligt lång amorteringstid och låg amortering.

Det skulle ju gått bra men då företagaren inte haft anledning att ta ut lön ur företaget senaste åren för att han inte behövde lönen och för att han inte ville dränera företaget på onödigt mycket kapital eftersom det ju just var likviditeten som var dålig så gick inte detta.