Om oss

Vi på redaktionen för Småföretagarens vardag har räknat ut att vi tillsammans har jobbat med småföretag och alla arbetsuppgifter – innovation – utveckling och de problem det innebär att driva företag  i ca 100 år.

När vi nu börjat producera denna tidning är det med inriktningen att skapa en tidning som vi själva alltid saknat.

Att driva småföretagsverksamhet innebär för de flesta fullt upp med det dagliga arbetet i företaget och tiden till att hålla sig informerad om oförutsedda riskmoment av olika slag finns oftast inte.

Det är för att tipsa om vad som kan drabba småföretag på olika sätt från bl.a myndigheter samt informera om allt annat som småföretag bör känna till och vara förberedd på av sådant man inte ens visste fanns.

Det är oftast enklare och billigare att ta del av vad andra råkat ut för än att drabbas själv av oförutsedda problem och riskmoment.

Småföretagarens vardag vill gå på djupet så att småföretagarna har konkret nytta av den information tidningen innehåller.