Verkligheten är inte som man tror

Här kan du läsa om hur en säljare kan bli av med sin fastighet utan att få betalt och dessutom tvingas betala reavinstskatt på en försäljning som inte blev av. Kan hända vem som helst. Läs för säkerhets skull så att du inte drabbas.

Nej, verkligheten är ofta inte som man tror, ibland är den betydligt värre.
Och detta kan faktiskt gälla även inom välkända och som man trodde helt odramatiska områden.Vi ska titta närmare på någonting så vanligt som en fastighetsförsäljning.

En fastighetsförsäljning tillhör vardagen och varje dag sker mängder av sådana försäljningar av både privat och rörelsefastigheter och så har det varit tillbaka i tiden så långt någon kommer ihåg.

Det finns klara regler för hur det ska gå till och mängder av böcker som i detalj beskriver tillvägagångssättet. Själva tillvägagångssättet är välkänt och tillämpas av alla fastighetsmäklare, banker men också ifall en säljare och köpare träffar avtal på egen hand.

I de flesta fall träffar man ett avtal om vad säljaren vill sälja och köparen köpa samt till vilket pris affären ska genomföras. Man utformar ett köpekontrakt som innehåller vad man kommit överens om. Det framgår vilket objekt som avses, till vilket pris som försäljningen ska ske, när tillträde ska ske och likviden ska betalas.

Vidare regleras i detta kontrakt allt annat som man avtalat. Efter detta undertecknar säljare och köpare köpekontraktet som bevis på att man är överens om vad som avtalats.
Nu börjar den period där båda parter ska fullgöra de åtagande man gjort i köpekontraktet.

Köparen ska se till så att pengar finns för betalning och säljaren ska skaffa fram handlingar, inteckningar etc etc som gäller huset eller rörelsefastigheten och vara beredd att överlämna dessa när man träffas på banken och mottager likviden för fastigheten samt överlämnar ett köpebrev som ett bevis på att affären är slutförd och köpare och säljare har uppfyllt det man träffade avtal om i köpekontraktet.

Klara och vettiga regler utformade med logik och som man kan bedöma med sunt förnuft.
Alltså förefaller ett så vardagligt ärende som en försäljning av en fastighet inte vara en ”verklighet så som man tror att den ska vara”.

Det finns praxis och stor erfarenhet på detta område och i Sveriges Rikes lag har man under hand lyckats utläsa att det är så och hur det är menat att det ska vara. Genom att det är så här det är, tror man också att det är så det är, i alla fall där fastigheter säljs, men så är det inte och det är därför ”verkligheten inte alltid är som man tror”.

Låt oss titta lite närmare på vad som händer när inte allt går i den ordning som vi förutsatte och som är det normala.